פתח דבר

פם ח דבר 2 3 נחשב כאחד מגדולי היוצרים שקמו לשירת הקודש העברית ימים רבים, לדורותיה . ליצירתו ייחדו מקום של כבוד כבר ראשוני רושמי הקווים לתולדות השירה העברית בספרד, והם עצמם מגדולי יוצריה, עוד בעצם ימי 'תור הזהב' . ב'ספר העיונים והדיונים' מזכיר אותו משה אבן עזרא בראש בני 'הדור השני' למשוררי ספרד, ויהודה אלחריזי ב'תחכמוני' מכנהו 'הגאון רבי יוסף בן שטנאש' ומצהיר כי שיריו 'נְעִימִים וְטוֹבִים / מִמַּחְצַב יוֹשֶׁר חֲצוּבִים / וְהוּא רֹאשׁ הַמְחַבְּרִים / אֲשֶׁר חִבְּרוּ בִּסְפָרַד מַעֲמָד לְיוֹם 4 באמצע המאה הי"ט זיהה יוט"ל צונץ עשרות מפיוטיו שנקלטוהַכִּפּוּרִים' . במנהגי התפילה הספרדיים לענפיהם, ובעקבותיו יכול היה י"מ אלבוגן לקבוע כי 'כמחבר שירי קודש' היה אבן אביתור 'האיש שיצר בספרד את 5 הדפוסים ואת החוקים שעל פיהם נהגו כל הבאים אחריו' . גילויה של גניזת קהיר על סף המאה העשרים פתח אופקים בלתי 6 ובכלל זה העצים עד מאוד משוערים בפני חקר השירה העברית הקדומה את יכולתנו להתוודע אל יצירתו של יוסף אבן אביתור . שפע פיוטים משלו שנשתמרו בכתבי גניזת קהיר, אף כי מחוץ לה לא נותר להם זכר, ממחיש היטב את נוכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי