עִם הספר

עִת הספ ר יב 'אם אין קמח – אין תורה' . כמה גופים הואילו לתמוך במימון הוצאות הפקתו של הספר והריני אסיר תודה לכולם : הקרן ע"ש פולה ודוד בן-גוריון למדעי היהדות מיסודה של משפחת פדרמן, וקרן פרי לחקר המקרא, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים ; מרכז משגב ירושלים לחקר מורשת יהודי ספרד והמזרח ; והוועדה למחקר, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים . תודותיי אמורות גם כאן לכל היחידות והיחידים אשר עזרוני ברב או במעט, ובראשן לשתי יחידות סגולה : לגב' עדה שפיצר, עוזרת המחקר שעמדה לימיני, על חדות העין והמחשבה ועל רוחב הדעת, על הזהירות ועל הזריזות, על התבונה ועל הרגישות ; ולד"ר שרה כהן, על עיסוקה בכל צורכי עריכת הלשון וההגהה של הספר במיומנות ובמסירות, בעין טובה וברוח טובה ( לצד סיועה המעולה באיתור כתבי יד ברישומי המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר, ובפענוח המוקשים שבהם ) . הריני מודה מקרב לב לפרופ' שולמית אליצור, מורתי – מורת הדרך בחקר פיוטי הגניזה וההדרתם – על עצותיה הנכוחות שהייתה נכונה להשיא בכל עת לאורך הדרך ; למר בנימין ארליך, תלמידי, שהואיל לסייעני במ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי