תוכן העניינים

םוכי העכו וכות ו שער שני • קווים ללשון השירית ולאמנות השיר פרק ראשון בעברית משלו : אבן אביתור ו'הסגנון הסעדיאני' 77 פרק שני הממד הארכאיסטי : קווי לשון מקרא קמאיים 82 פרק שלישי בין סממני סגנון לתכתיבי תבנית 93 פרק רביעי ממד היצירה בלשון : קווים נאולוגיסטיים 98 פרק חמישי שקיעי לשון חכמים ולשון פייטנים 103 פרק שישי הדים ל'נוסח מנחם' 111 פרק שביעי הרכבי מחרוזות וטורים 118 פרק שמיני בין צליליות לציוריות 124 שער שלישי • מסד של מקרא וטפחות של פיוט : בחינות בין-טקסטואליות פרק ראשון מקראות כמסגרות לפיוטים 139 פרק שני טקסט כפלימפססט : מודלים של פרשנות והערכה 157 פרק שלישי ממזמור לפיוט : היסטי סיטואציה ותוכן 173 פרק רביעי 'אני' מזמורי, 'אני' פייטני, 'אני' ביוגרפי 189 פרק חמישי מקהלת קולות רבים : דובר, דמויות, מזמור 209 שער רביעי • אֲחַדֵּשׁ שִׁיר : בין מורשת הפיוט הקדום לניצני שירת 'תור הזהב' פרק ראשון חידוש שיר : מטבע פייטני, שורשיו ושלוחותיו 249 פרק שני חידוש, זיקוק, חיבור : מטאפואטיקה בפיוטי אבן אביתור 257 פרק שלישי פיוטים מחדשי מזמורים ואתגר הפולמוס הקראי – רבני 270 פרק רביעי בְּשׂוֹא גַלֵּי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי