מונחון

190 | אתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי הטיית האישור ( confirmatory bias ) – הטיה שעלולה להתרחש בתהליך שיפוט עמיתים . הכוונה היא לנטייה לקבל ממצאים התואמים לתאוריות ולתפיסות רווחות או כאלה המחזקים תופעות רווחות במדע, ולהעריך בחסר ממצאים הסותרים אותן . הצהרת / יוזמת בודפשט בנושא גישה פתוחה ( The Budapest Open Access Initiative ) – הצהרה בינלאומית שנחתמה בשנת 2002 בבודפשט, הונגריה . על היוזמה חתומים 16 נציגים של אוניברסיטאות, עמותות מדע פתוח וחברה פתוחה ומוציאים לאור . יוזמה זו קוראת למתן זכות לחוקרים לארכוב עצמי של מאמרים ולפרסום בגישה פתוחה של מאמרים מדעיים . הצהרת ברלין בנושא גישה פתוחה לידע במדעי הרוח והחברה ( Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities ) – הצהרה שנחתמה בשנת 2003 בברלין, גרמניה . על ההצהרה חתומים מאות חוקרים ובעלי תפקידים מאוניברסיטאות, מכוני מחקר, ארכיונים והוצאות לאור . ההצהרה קוראת ליוצרים ולבעלי זכויות יוצרים לפרסם את מחקריהם בגישה פתוחה ולאפשר לכל המשתמשים שימוש במחקר בדרך של העתקה, הפצה או הנגשת המחקר ב...  אל הספר
מכון מופ"ת