אפילוג

184 | אתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי תאוצה המגמה של פרסום פתוח, המאפשר לגשת למידע, לקרוא אותו ולעשות בו שימוש חופשי, ללא עלות לקורא וללא תנאים אחרים . בכך הפרסום הפתוח מאפשר להרחיב את מעגל הקוראים, אשר אינם נדרשים יותר לפנות לספריות אקדמיות או לשלם סכום כסף נכבד עבור מאמרים . אלא שלצד תרומתו הרבה של הפרסום הפתוח, קיימת גם אי - בהירות במגוון היבטים, לדוגמה באשר לאורך החיים של מאמרים מקוונים פתוחים בהשוואה לזו של מאמרים מודפסים או בנוגע לטיב המאמרים המתפרסמים באופן פתוח . יתרה מכך, הפרסום הפתוח אינו חף מבעיות . כך לדוגמה, השתת עלות הפרסום על הכותבים משמרת את האפליה בין חוקרים ומוסדות אקדמיים שידם משגת לפרסם בכתבי עת אקדמיים מסורתיים בעלי מוניטין רב ובין אלו שלא ; נגישות מוגבלת לרשת האינטרנט ולאחזור מידע משפיעה על היכולת לפרסם מאמרים בפורמט פתוח או לגשת אליהם ; היצף מידע בפורמט פתוח מגביל את יכולת ההערכה של טיב הפרסומים ואיכותם ; הונאות בידי כתבי עת מפוקפקים המציגים עצמם ככתבי עת בעלי מוניטין ( predatory journals ) , מובילות גם לחוסר יכולת להעריך את איכות הפרסו...  אל הספר
מכון מופ"ת