פרסום פתוח (Open Access)

פרסום פתוח ( Open Access ) | דלית קן - דרור פלדמן | 159 הפתוח . עוד יידונו החסרונות של כל מודל, ואשר, לעניות דעתי, יש למצוא להם פתרונות אם יוחלט על אימוץ מדיניות הדוגלת בפרסום פתוח לתוצרי מחקר . בין היתר יידונו בעיות של שרידות המאמרים לאורך זמן ויכולת אחזורם, בעיות הנוגעות לשמירה על איכות המאמרים וכאלה הקשורות לתרמיות ולהונאות בתחום הפרסום הפתוח . מהו פרסום פתוח ? ההצהרות המכוננות בעידן כלכלת המידע יש לשליטה על המידע השפעה ניכרת בהשגת כוח פוליטי או כלכלי . העברת הזכויות של המחקרים המדעיים להוצאות לאור מובילה לכך שהקהילה האקדמית מוציאה מכיסה כסף לרכישת הפרסומים המחקריים במקום שתרוויח מפרסומם . 3 יתרה מכך, ביקורת העמיתים למאמרים של אחרים נעשית לרוב בהתנדבות של החוקרים, וכך נחסכות עלויות נוספות להוצאות לאור . על רקע דברים אלה והמחירים שהאמירו, עלתה תנועת הפרסום הפתוח . למושג פרסום פתוח יש כמה הגדרות והוא עשוי להיות מובן בכמה דרכים . הסיבה לכך היא שקיימים לא מעט גופים, לעיתים בעלי אינטרסים מנוגדים, אשר שותפים להנחה הבסיסית כי גישה למידע היא הכרחית על מנת להשיג צדק, התקדמות כלכלית ושמירה על...  אל הספר
מכון מופ"ת