אתיקה של שיפוט עמיתים

אתיקה של שיפוט עמיתים | דניאל שפרלינג | 149 אתיקה של שיפוט עמיתים : דוגמאות להנחיות מעשיות מסמך בן שני עמודים שהופץ בקרב חוקרי האוניברסיטה העברית, שהוא תרגום של חיבור הנושא את השם 'יושרה ואתיקה במדע : משעולים ומכשולים', מפרט מספר עקרונות אתיים בנושא שיפוט עמיתים . עקרונות אלה מתייחסים לחשיבות לפעול באובייקטיביות בעת קבלת משימה של שיפוט עמיתים ובאיסור לגנוב רעיונות או לחסום חוקר אחר כדי להשתמש ברעיון שהוא הציע במסגרת הליך השיפוט ולעכב שיפוט ( אהרן, 2009 ) . הוראה דומה, אך קצרה הרבה יותר, מצויה במסמך המיועד לחוקרים באוניברסיטת בן - גוריון בנגב . במסמך זה ההתייחסות היא לאיסור לעשות שימוש בעבודה של אחרים, שאליה החוקר נחשף בטרם פרסומה, כמעריך, כנוטל חלק מהליכי קידום של עמיתיו או בכל דרך אחרת ( אוניברסיטת בן - גוריון, 2007 ) . לעומת זאת, כמעט שאין בנמצא קודים העוסקים באתיקה של שופטי עמיתים . חשוב לזכור כי הטמעתו של קוד אתי בהקשר מסוים כמו הוצאה לאור או איגוד פרופסיונלי מאפשרת לחברי המוסד להגדיר לעצמם את אופני ההתנהגות הראויה בהתאם למערך ערכים הנובעים מחזון או מייעוד של המוסד ( אדם, 2008 ) . ...  אל הספר
מכון מופ"ת