הסיכון והסיכוי באוספי דוקטורט דיגיטליים פתוחים – האם כדאי לי להנגיש את עבודת הדוקטורט שלי?

הסיכון והסיכוי באוספי דוקטורט דיגיטליים פתוחים | ליאת יוספסברג בן - יהושע | 99 בכתבי עת המפרסמים בגישה פתוחה, לדוגמה במדעי החיים דווח על עלייה של % 8 בציטוט של מאמרים אלו בהשוואה למאמרים שלא פורסמו בגישה פתוחה ( 2014 McCabe & Snyder, ) . במחקר על הורדות של מאמרים ( downloading ) מכתבי עת של האגודה הפסיכולוגית האמריקנית נמצא כי מספר ההורדות היה גדול יותר במאמרים פתוחים מאשר במאמרים הדורשים תשלום, וגם כי מאמרים טובים שפורסמו בגישה פתוחה צוטטו יותר מאשר מאמרים הדורשים מנוי לכתב העת ( 2014 McCabe & Snyder, ) . סביר להניח שהשפעת הפרסום הפתוח תגבר עם התפתחות המגמה של האלטמטריקס – מדדי ציטוט נרחבים יותר . ההצלחה של מאגר עבודות דוקטורט דיגיטליות פתוח יכולה להימדד במספר הצפיות בהן בתקופת זמן או במספר הצופים ומנעד הצופים ( חוקרים, קובעי מדיניות, קהל רחב ) ( 2019 , . Rasuli et al ) . הגורמים התומכים בהצלחת המאגר קשורים לחמישה ממדים שונים : 1 . ניהול וארגון – מנגנונים ארגוניים וכלכליים התומכים במאגר, ובהם מסלול הפיתוח של המאגר, הכולל מטרות ברורות, מסמכי מדיניות ואסדרה . במקביל ישנה תרומה גדולה גם ...  אל הספר
מכון מופ"ת