התנהגות מידע של לקוחות הספרייה האקדמית: ספרייה בישראל כחקר מקרה

התנהגות מידע של לקוחות הספרייה האקדמית | ריקי גרינברג | 55 במאמר יוצג הרקע למחקרים בספרות הקיימת ולאחר מכן יוצג המחקר – מתודולוגיה, ממצאים ודיון ומסקנות . הספרייה האקדמית הספרייה האקדמית היא צומת מידע מרכזי המעניק נגישות למשאבי מידע אקדמיים לצורך לימוד ומחקר . משום כך, הספרייה היא נדבך מרכזי בהקניית השכלה גבוהה, והיא אמונה על הקניית ידע, מיומנויות מידע ואוריינות מידע לחיפוש ולאיתור של מקורות מידע, ועם לקוחותיה נמנים חברי הסגל האקדמי והמנהלי והסטודנטים . חזון הספרייה האקדמית עולה בקנה אחד עם חזון הארגון שבו היא פועלת : מיצוי פוטנציאל המחקר, הישגים אקדמיים והקניית השכלה לכלל הלומדים בתארים השונים . יש הטוענים שהספרייה היא לב ליבה של האוניברסיטה . היא אוצרת בחובה אוסף גדול ומגוון של חומרי מחקר, היא פתוחה שעות ארוכות, מאפשרת שער דיגיטלי לכל שירותיה ( פורטל הספרייה במרשתת ) ומציעה חללי למידה נוחים ומזמינים ומומחים ( ספרנים ) שמתווכים בין הצרכים של הלקוח לאוסף המידע הנרחב . קשה לדמיין את עבודתם של חברי הסגל והסטודנטים ללא ספרייה המאפשרת להם גישה למשאבי מידע איכותיים ( 2017 Higgins, ) . התנהג...  אל הספר
מכון מופ"ת