האתגרים הטמונים בשימוש בנתוני עתק (big data) בתחום החינוך: סוגיות אתיות ומוסריות

האתגרים הטמונים בשימוש בנתוני עתק בתחום החינוך | עמליה רן | 49 שלו . הפרות של פרטיות בעולם נתוני העתק תלויות בהקשרים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים - כלכליים והטכנולוגיים ובהשפעות של נושאים אלה על רמות שונות של ניתוח . ככל שכמויות המידע גדלות, כך קטנה מידת השליטה על הנתונים האישיים . אשר על כן, חשוב לעורר דיון ציבורי רחב בסוגיה מי הוא בעל הגישה למידע ומי מפיק מכך רווח ( 2014 McNeely & Hahm, ) . אין כל ספק כי בראייה עתידית יש לבחון את הפיקוח על נושא השימוש בנתוני עתק ולהגבילו לצורכי הערכה מצטברת . בעוד שכיום האלגוריתמים והמודלים שחברות עשו בהם שימוש לצורכי ניתוח למידה מוגנים כקניין רוחני, יש לבחון ניתוח למידה פתוח הנגיש לכול והמעגן את זכויות הלומדים על המידע שנאסף עליהם . שלושה עקרונות יכולים לסייע ביישום גישה אתית בשימוש בנתוני עתק ברמה ציבורית : עקרון התועלת ( beneficence ) – משמעו שימוש בנתונים מתוך עקרון מקסום התועלת וצמצום הנזקים דורש ממוסדות אקדמיים לשאול מהי התרומה הציבורית בניתוח הלמידה, מהם הסיכונים במתודולוגיה הנבחרת ומהי התועלת בהפצת התוצאות . זהו עיקרון פילוסופי המנחה התנהגו...  אל הספר
מכון מופ"ת