קונים דעת – דרכי התמודדות של מרצים ומוסדות אקדמיים עם חוסר יושרה של סטודנטים במכללות לחינוך

16 | אתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי כשימוש בתכנים ללא ציון מקורם, כגון העתקת פסקה ממאמר ללא ציטוט הנדרש על פי כללי הכתיבה האקדמית ( 2004 McCabe & Pavela, ) . הסיבות להונאה בלמידה על פי ספרות המחקר בתחום, הונאה בלמידה היא בראש ובראשונה תוצאה של קונפליקט בין אינטרסים ומניעים . כיוון שכך, הונאה נעשית גם על ידי אנשים נורמטיביים לחלוטין, אשר לא אחת פועלים באופן בלתי מוסרי כדי להשיג מטרה כלשהי ( 2012 , . Shu et al ) . רבים מהסטודנטים שפוקדים כיום את מוסדות הלימוד האקדמיים מתייחסים ללמידה באופן אינסטרומנטלי . הם רוצים להצליח בלימודים, אולם לרבים מהם אין זמן להתעמק ברשימת הקריאה של הקורס או להפעיל מיומנויות אורייניות ומידעניות הנדרשות לצורך ביצוע עבודות מחקר איכותיות . אחרים כלל אינם מעוניינים בכך . רבים מהם מוכנים למתוח את הגבולות המוסריים שלהם או לחצות אותם, ולא אחת ללא כל תחושת אשם . במחקרם של פרידמן ועמיתים ( 2016 ) נחקרו המוטיבציות לביצוע הונאה בלמידה והוצג מדרג שכיחות המוטיבציות להונאה כפי שעלו בדיווחי הסטודנטים בוועדות משמעת . על פי ממצאי מחקרם, הסיבות העיקרי...  אל הספר
מכון מופ"ת