פתח דבר

6 | אתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי שהתחוור לה שאסור לה להציג את המאמר באתר האישי שלה בשל הגנה על זכויות יוצרים, ששייכות כעת לבית ההוצאה לאור . שתי דוגמאות אלו ממחישות רק מקצת הסוגיות האתיות שעולות בעולם המידענות והאקדמיה . האחת קשורה לתפקודה של ד"ר מוסרלי כמרצה, והשנייה לתפקודה כחוקרת . בבואנו לבחון סוגיות אלו עולים לנגד עינינו אנשי השדה, אלו המתמודדים עם דילמות אתיות בחיי היום - יום, וכן אנשי אקדמיה וחוקרים . ספר זה מזמן מפגש בין - תחומי, אשר שותפים לו מידענים, מרצים וחוקרים המעלים סוגיות בוערות ומחלוקות משפטיות ואתיות באמצעות דיון משותף ופורה בקרב קהילות מקצועיות . המאמרים שבספר פותחים צוהר לעולמם המורכב של מרצים וחוקרים במכללות האקדמיות לחינוך ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה, המתמודדים מדי יום ביומו עם נושאים מעין אלו . הדילמות הללו הן גם מנת חלקם של החברים במעגל הרחב יותר של הפרסום האקדמי – עורכים, שופטי עמיתים, תלמידים לתארים מתקדמים ועוד, שכן רבים מהם משלבים בין הוראה ומחקר ומתמודדים עם אתגרים המשותפים לחוקרים ולמרצים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה . הספר עוסק ...  אל הספר
מכון מופ"ת