פרק 3. סיכום

59פרק 3 | סיכום הצעה מס' 11 : לחזק עיתונאים במקומות עבודתם . הצעה מס' 12 : להקים קרן סיוע לעיתונאים בתביעות השתקה . הצעה מס' 13 : לפעול להמשך הקיום של מועצת העיתונות מתוך הכרת מגבלותיה . הצעה מס' 14 : לקדם חובת מעביד לכבד את כללי האתיקה העיתונאית . הצעה מס' 15 : לחייב בחוק הגנת הצרכן מינוי ממונים על אתיקה עיתונאית בתוך ארגוני עיתונות . הצעה מס' 16 : לקבוע בחוק הגנת הצרכן חובת שקיפות לגבי אינטרסים כספיים מהותיים . הצעה מס' 17 : לקבוע בתקנות מכוח חוק הגנת הצרכן מסגרת מינימלית של כללי אתיקה . אימוץ הצעדים המוצעים כאן נועד לא רק למנוע ניצול כוח לרעה על ידי בעלי הון השולטים בכלי תקשורת לקידום אינטרסים אישיים אלא גם לקדם מיזמים עיתונאיים שיזמיהם הם מוציאים לאור מתקני עולם ונקיי כפיים, לעודד עיתונאים המבקשים לממש את שליחותם הציבורית בהגינות ומתוך דבקות בכללי האתיקה העיתונאית ולקדם תנאים כלכליים שיאפשרו מגוון ותחרות בענף חשוב זה . Abstract vii protect journalists from lawsuits aimed at silencing them, amending the Consumer Protection Law by requiring the appointment of an ethics official in ne...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר