5. רגולציה עצמית במתכונת כפויה ועיגון כללי האתיקה העיתונאית

84 מחקר מדיניות 165 | ארגז כלים להתמודדות עם המשבר בשוק העיתונות בישראל בראש המועצה עומדים נשיא ומנכ"ל, שניהם פועלים היום בהתנדבות . למועצה יש שלושה מוסדות : מליאה הקובעת את תקנוני המועצה ומתווה את מדיניותה ובה 70 חברים ; נשיאות המועצה, הגוף המבצע, ובה 17 חברים ; בית דין לאתיקה שדן בעבירות בתחום האתיקה שהוגשו נגד עיתונאים וכלי תקשורת . המועצה פועלת לפי תקנון אתיקה, ונוסח חדש שלו אושר בקיץ 2020 . 124 המועצה מורכבת מכלי תקשורת רבים . הגדולים שבהם הם העיתונים "הארץ", "ישראל היום", תאגיד השידור הציבורי "כאן", תחנת הרדיו גלי צה"ל, אתר "וואלה" וחברת החדשות של ערוץ 12 . חברים במועצה גם ארגוני עיתונאים . קבוצת העיתונות של "ידיעות אחרונות", העיתון "גלובס" ושידורי רשת 13 אינם חברים במועצה . העובדה שכמה מכלי התקשורת המשפיעים והמרכזיים בישראל אינם חברים במועצה מחלישה את הרלוונטיות שלה בענף התקשורת ומהווה תמריץ שלילי לכלי תקשורת אחרים ביחסם אליה . נוסף על כך, חרף תפקידה החשוב, מועצת העיתונות חסרה כוח פעולה, ויש המכנים אותה גוף "אימפוטנטי וחסר חשיבות [ … ] הפועל לכיסוי וטשטוש התופעות הבעייתיות ביותר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר