1. טיפול בשוק העיתונות באמצעות הסדרים הקשורים בתחרות

44 מחקר מדיניות 165 | ארגז כלים להתמודדות עם המשבר בשוק העיתונות בישראל אינו פועל לטובת האזרחים . תפקיד מכריע זה של העיתונות בחברה דמוקרטית ובהיותה מוסד חברתי ייחודי שפעולותיו שזורות הן בכלכלה והן בפוליטיקה עומד במתח עם היותה עסק מסחרי . ריכוזיות בשוק העיתונות מקילה על בעלי שררה שלטונית וכלכלית להתערב בדיון הציבורי ולהשפיע עליו לטובת האינטרסים העסקיים שלהם בתחום התקשורת ובתחומים אחרים שהם פועלים בהם . לפיכך יש להציב דרישות : ( 1 ) אסדרה מבנית והבטחת תחרות בתחום זה נדרשות לא רק מטעמים כלכליים של רווחת הצרכנים אלא גם מטעמים של דמוקרטיה — הבטחת גיוון וריבוי דעות, שימור היעילות של הביקורת על הליכי קבלת ההחלטות השלטוניות וביקורת פנימית וחיצונית על אמצעי התקשורת . ( 2 ) קיומם של תנאי תחרות במובנם המקובל בשווקים אחרים אינו תמיד ערובה לניצול מרבי של תרומתו החברתית של שוק ייחודי זה . גופי תוכן עיתונאי הם תאגידים מסחריים הבנויים ומתומרצים לשרת את האינטרסים של בעליהם, ולכן בהיעדר אסדרה אין הם צפויים לפעול באופן שימקסם את הרווחה המצרפית של החברה או את התועלת להליך הדמוקרטי . גם צרכני התוכן העיתונא...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר