מבוא

14פרק 2 | הצעות להתמודדות עם המשבר התקשורת במטרה להגביר את השקיפות בכל הקשור באינטרסים של אמצעי התקשורת והטיותיהם . גיוון בבעלות על אמצעי מדיה וגיוון של ספקים ושל סוגות תוכן המוצעות לציבור . הבטחת מספר מינימלי של בעלים השולטים על ספקי תוכן עיתונאי- חדשותי ומגוון בנקודות המבט ובדעות הזמינות לציבור ; מניעת צמיחה וניצול לרעה של כוח שוק או כוח מונופוליסטי בשוק העיתונות והתמודדות עם כשלי שוק ; עידוד ביזור והגבלת כוחם של יחידים להשפיע על דעת הקהל ועל ההליך הפוליטי באמצעות גופי העיתונות הנתונים לשליטתם או להשפעתם . תמרוץ של השקעות בחדשנות בפורמטים, בדרכי ממסר, בטכניקות של איסוף מידע ועיבוד מידע ובטכניקות של הנגשת מידע לציבור . שקיפות של הבעלויות על אמצעי תקשורת ושל התוכנות והאלגוריתמים המשמשים את כלי התקשורת והרשתות החברתיות כדי להחליט מי מהמשתמשים ייחשף לאיזה מידע . גישה אוניברסלית לתשתיות תקשורת ולאמצעי תקשורת והתמודדות עם כשלי שוק בתשתיות . ב . הסדרים מתאימים לתנאי הארץ והתחשבות במאפייני השוק הישראלי המאפיינים של שוק העיתונות ושוק הפרסום בישראל הם : • השוק קטן וסגור ואין לו אופק משמעותי לצ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר