6. העיתונות במשבר הקורונה

13פרק 1 | המשבר בשוק העיתונות תרשים 9 הכפלת החשיפה של אתר החדשות של ה – BBC לגולשים בריטים, ינואר - מרץ 2020 ( מספר גולשים ייחודיים לאתר * מתוך בריטניה ) * המונח "גולשים ייחודיים" אינו זהה בהכרח ל"מספר האנשים", משום שאפשר לגלוש מכמה מכשירים או מדפדפנים שונים . מקור : נתונים - Nic Newman with Richard Fletcher, Anne Schulz, Simge Andı, ; BBC and Rasmus Kleis Nielsen, Reuters Institute Digital News Report 2020, p . 11 אחת הסיבות לגידול החד בחשיפה של כלי תקשורת ותיקים ואמינים כמו BBC-ה היא חוסר אמון כפול — הן בממשלות הן ברשתות חברתיות : בשעה של חוסר בהירות בדבר האיום הנשקף מן הנגיף ושל צעדים קיצוניים ומצירי זכויות אזרח כדי להתמודד עימו הממשלות מתקשות לספק נתונים מבוססים, מלאים ואמינים לאזרחים, והרשתות החברתיות אינן מתיימרות להציג מידע אמין או מדויק . לפיכך אזרחים פונים לאמצעי התקשורת הממוסדים בתקווה לקבל מידע אמין ומאורגן . הדבר משתקף בתרשים 10 . 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 number of daily browsers initially doubles before falling back - לה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר