5. משבר האמון

28 מחקר מדיניות 165 | ארגז כלים להתמודדות עם המשבר בשוק העיתונות בישראל תרשים 6 נותנים אמון במוסדות השונים, 2008 - 2019 ( ב – % , יהודים ) מקור : הרמן ואחרים ( לעיל הערה 26 ) . מגמה זו של עלייה מחודשת באמון ניכרת גם במחקרים ובסקרים אחרים, אבל היא משקפת פער גדול בין ימין לשמאל : גם בישראל וגם בארצות הברית ניכרת עלייה באמון מצד דמוקרטים ומצביעי שמאל, וירידה קלה או יציבות בקרב רפובליקנים ומצביעי ימין . תופעה זו מלמדת שאמון בתקשורת קשור לא רק במקצועיות שלה או בהקפדה על כללי האתיקה, אלא בהטיה הפוליטית שלה כפי שהיא נתפסת על ידי הנשאלים, ושככל הנראה המתקפות הבלתי פוסקות מצד פוליטיקאים מובילות לקיטוב ציבורי חסר תקדים באמון באמצעי התקשורת . תרשימים 7 – 8 מתארים את ההבדלים בין ימין לשמאל באמון בתקשורת בישראל ובארצות הברית בשנת 2020 . 27 27 Magen Brenan, “Americans Remain Distrustful of Mass Media,” Gallup, 30 . 9 . 2020 6 תרשים  המשטרה הממשלה התקשורת המפלגות 55 44 36 30 30 14 100 80 60 40 20 0 20172016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 90 71 20192018 צה"ל נשיא המדינה בית המשפט העליון הכנסת...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר