2. משבר השליטה בעיתונות: ריכוזיות והון־שלטון־עיתון־רישיון־זיכיון

22 מחקר מדיניות 165 | ארגז כלים להתמודדות עם המשבר בשוק העיתונות בישראל הריכוזיות בשוק העיתונות מתבטאת בזיקות רבות בין גופים שפועלים בתחום התוכן העיתונאי בכל אחד משלבי שרשרת הייצור שלו ובכל סוגי פלטפורמות התוכן — העיתונות הכתובה, המשודרת והמקוונת — ואינה תחומה בסוג מדיה אחד . בענף מתקיימים זיקות מבניות ושיתופי פעולה עסקיים אנכיים ואופקיים והם יוצרים אינטרסים חופפים בין גופי תקשורת ובין מסקרים למסוקרים וגם פותחים פתח להשפעה הדדית ביניהם . זיקות אלו עלולות להשפיע לרעה על הזרימה החופשית של המידע ועל איכותו, גם כאשר אינן משפיעות לרעה על התחרות במובן הכלכלי הצר . 15 שני העשורים האחרונים בשוק העיתונות הישראלי מתאפיינים גם בשליטה של בעלי הון שמרכז פעילותם העסקית אינה בתקשורת על כלי תקשורת מרכזיים : אליעזר פישמן ב"גלובס" וב"ידיעות אחרונות" ; יצחק תשובה ומשפחת ורטהיים בשידורי קשת ; רון לאודר, יוסי מימן וארנון מילצ'ן בערוץ 10 ; לן בלווטניק בערוץ הממוזג רשת- 13 ; שלדון אדלסון בעיתון "ישראל היום" ; שאול אלוביץ' באתר "וואלה" ; נוחי דנקנר בעיתון "מעריב", ועוד . במקרים אחדים שליטה זו הובילה לקשרים בי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר