מבוא

12 מחקר מדיניות 165 | ארגז כלים להתמודדות עם המשבר בשוק העיתונות בישראל מחקר מדיניות זה מתמקד בענף התוכן העיתונאי-חדשותי ולא במכלול השימושים של אמצעי תקשורת, למשל סיקור ספורט או יצירה ישראלית מקורית . הוא אינו עוסק בסוגי מדיה מסוימים, כגון עיתונים מודפסים, ערוצי טלוויזיה ואתרי אינטרנט, משום שכבר במשך כעשור עידן ההתלכדות מאפשר ליצרני תוכן עיתונאי להפיץ אותו במגוון אמצעים טכנולוגיים, ומאז חשיבותו של סוג המדיום משנית לעומת חשיבותו של מקור התוכן החדשותי . המחקר נכתב בעיצומה של מגפת הקורונה, שהאיצה את המשבר בעיתונות והציבה בפניה אתגרים יוצאי דופן . המשבר גם הבליט את חשיבותה המכרעת של עיתונות מקצועית, איכותית, בלתי תלויה, שתפקידה לספק לציבור מידע אמין ומבוסס ולחשוף מחדלים בזירות פעילות בעיצומו של משבר בריאותי, כלכלי ופוליטי המלווה באי-ודאות גדולה ובשפע מידע כוזב . המחקר מציע ארגז כלי מדיניות לחיזוק ענף העיתונות . זוהי מטרה שאפתנית ומורכבת הדורשת שינוי עסקי, רגולטורי ותרבותי . בשינוי כזה מעורבים גופים רבים — רשויות תחרות, רשויות מיסוי, רשויות פרטיות, רגולציית תקשורת, מחוקקים וקובעי מדיניות, ב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר