נספח 4 - מפתח שמות, מקומות, מושגים, מבצעים וקרבות

470 ארנהם - כישלון בצל הגבורה בווין, ארנסט 138 בופורט, בית קברות בוקז' ,36 39 בוקנל, ג'רלד 108 בוש, ארנסט 124 ביאטריס, מלכה 330 ביגס, ברדלי 93 ביטריך, וילהלם ,145 150 - ,151 ,157 ,163 ,167 171 174 - ,175 ,179 197 - ,198 204 - ,208 ,214 ,217 222 - ,226 ,238 247 - ,248 ,276 ,283 ,306 331 - ,332 ,334 337 364 - ,365 ,367 ,372 374 ,428 433 ביילנסי, צ'רלס 94 בלדן, ג'רי 94 בלומנטריט, גונטר 123 - ,124 132 - ,134 139 בלחם, רולנד 399 בלטוסה, קורה 326 בלייר, קליי 405 בלסקוביץ', יוהנס 123 - ,124 ,138 433 בלצ'לי פרק 406 בלק, הרמן 133 בלרד, רוברט ,86 310 בנץ', רלף 409 בסטברוג'ה, ארי ,87 307 בק, לודוויג 122 בראונין, פרדריק ,53 ,58 ,60 ,62 ,64 ,71 74 - ,80 ,84 ,87 ,93 95 - ,97 ,100 ,162 ,164 173 ,185 187 - ,189 ,196 ,255 275 - 277 298 - ,300 ,302 307 - ,308 ,318 ,320 ,324 327 - ,329 ,332 344 ,352 ,358 ,360 362 - ,363 ,367 375 - ,377 ,385 ,388 401 - ,403 405 - ,408 412 - ,413 415 - ,417 ,419 426 - ,428 434 - 435 ברדלי, עומר ,32 36 - ,38 ,44 ,47 50 - ,51 54 - ,55 ,72 ,153 ,195 410 ברוק, אלן, ,45 ,51 329...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור