כיס ההגנה באוסטרבק: האוגדה הבריטית הראשונה

345 רוני ברבש גשר הכביש ניימיכה גשר הרכבת 28המתקפה של אוגדה על הקצהלוואלמעבר הצפוני של הגשר לנט במל רסן ארנהם אלסט חסימת הכביש המהיר קנאוסטי "ע המשמר חוצה את 9 / 20 - הגשר ב המשמר נחסם 9 / 22 - ב אוסטרהוט 9 / 22 מסלול ההתקפה של אוגדת תומסגנרל 43 - וסקס הר"החי הוֹמוֹאֶט זטן דרִיל המעבורת ההרוסה הרכבים האמפיביים של טיילור לא מצליחים לעבור של 9 - אוגדת השריון ה הונשטאופן, אס - האס הרצרקולונל ברינקמן טטאופון וקרפט אוסטרבק הטרן דורסטהתקפת של טילי 4 - ה נכשלת הפינוי הבריטי 9 / 26 גשר הרכבת ההרוס הגשר הצף ההרוס גשר ארנהם י הגרמנים "נתפס ע 9 / 20 - ב החטיבה הפולנית סוסבובסקישל אלדן של 10 - אוגדת השריון ה פרונסברג, אס - האס גנרל הרמה וולפהזה באוסטרבקלהתחבר לאוגדה המוטסת הבריטית הראשונההנסיונות – 81מפה מפקדת האוגדה 1 - הבריטית ה הרטנשטייןמלון כיס ההגנה של אוסטרבק 1 - האוגדה ה מפה 18 - הנסיונות להתחבר לאוגדה הבריטית המוטסת הראשונה * * *  אל הספר
אוריון הוצאה לאור