מבנה הגיס הבריטי ה-30

112 ארנהם - כישלון בצל הגבורה מבנה אוגדת המשמר המשוריינת – 8טבלה טבלה 8 - מבנה אוגדת המשמר המשוריינת אלן אדרמפקד האוגדה : מייג'ור ג'נרל יחידות עזר רפואה = = = = = = = = תחזוקה = = = = = = = = אפסנאות = = = = = = = = קשר ואלקטרוניקה פלוגת הנדסת שדה 14 - ה = = = = = = = פלוגת הנדסת שדה 615 - ה = = = = = = = פלוגת הנדסת שדה 148 - ה = = = = = = = מחלקת 11 - גישור ה האוזהולד קבלרי 2רג'ימנט חטיבה משוריינת חיל ההנדסה המלכותי פלוגת מקלעים הראשונה העצמאית = = = = = = = = = רג'ימנט ארטילרית שדה 55 - ה = = = = = = = = = רג'ימנט ארטילרית שדה 153 - ה = = = = = = = = = רג'ימנט נ"ט 21 - ה = = = = = = = = = רג'ימנט נ"מ קל 94 - ה המשמר האירי הגדוד השלישי הוולשיהמשמר הגדוד הראשון משמר קולדסטרים המשמר הגדוד החמישי הגדודהגרנדירי המשוריין השני הארטילריה חטיבת המלכותיתהמשמר החי"ר 32 - ה בריגדיר ג'ורג' פרדריק ג'ונסון חטיבת המשמר המשוריינת החמישית בריגדיר נורמן גווטקין המשמר האירי הגדוד המשוריין השני קולונל'לוט ג'ילס ונדילר המשמר האירי הגדוד המשוריין השלישי קולונל'לוט ונדילר"ג'ו" המשמר הגדודהגרנדירי הראשון קו...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור