הגיס הבריטי ה-30

105 רוני ברבש דמפסי הטיל גם על שני גייסותיו האחרים, השמיני בפיקודו של ריצ'רד אוקונור וה - 12 בפיקודו של לוטננט ג'נרל ניל ריצ'י, להגן על אגפי הגיס ה - 30 . הגנה זו לא התקיימה בפועל בשל הפיגור הגדול של גייסות אלה אחרי הגיס ה - 30 . נרפלט ולקנשוורד אינדהובה בסט סון ארנהם אלסט לנט ניימיכה וולר אוברסלט כרוסבק כרבה אודה וכל אודרודהסינט ו'הגשר של ג נקודת ההתחלה 30 - של הגיס ה בלגיה 44 . 9 . 71קו החזית הולנד נהר ואל נהר מאס נהר הריין התחתון גרמניה המסלול של הגיס הבריטי 30 - ה אזור הפעולה של האוגדה המוטסת 101 - האמריקאית ה אזור הפעולה של האוגדה המוטסת 82 - האמריקאית ה אזור הפעולה של האוגדה המוטסת 1 - הבריטית ה המסלול של הגיס הבריטי 30 - ה מפה 8 – "המסדרון", מסלול ההתקדמות של הגיס ה - 30 במבצע מרקט - גרדן דריל מפה 8 - ״המסדרון״, מסלול ההתקדמות של הגיס ה - 30 במבצע מרקט - גרדן  אל הספר
אוריון הוצאה לאור