אוטיזם – הגדרה וקריטריונים לאבחון

168 רויטל אברהם 2 . אינטראקציה חברתית – ליקויים בפיתוח יחסים חברתיים הדדיים . 3 . תבנית סטריאוטיפית וחזרתית של התנהגות ותחומי עניין מצומצמים . התפתחות שפתית מעוכבת - הקשיים בתחום התקשורתי מאופיינים בתחום השפתי . שם קיים קושי הן ביכולות הביטוי השפתיים והן באיכות הדיבור . שיבושים בשימוש שפתי יכולים לכלול אקולליה הדהוד, דיבור מונוטוני, היעדר חיקוי של משחק חברתי וקושי ביכולת הפשטה ( ריצ’מן, 2009 ) . בן צבי ( 2009 ) מסביר בספרו כי לקות שפתית היא הלקות המרכזית והבולטת ביותר אצל ילדים אוטיסטים . לילדים אלו דפוס התפתחות לקוי, הבא לידי ביטוי גם בהבנת השפה וגם בהפקתה . לקות זו משתרעת על רצף נרחב ושונה מילד לילד . לקות באינטראקציה חברתית - בתחום החברתי מתקשים ילדים בעלי אוטיזם להבין או להשתמש במערכת יחסי גומלין חברתיים כבני גילם . למשל, קיום קשר עין מועט, קושי בפענוח הבעות פנים או רמזים חברתיים כמו מחוות גוף, קושי בפיצוח קשרים חברתיים עם בני גילו, אדישות לזולת, קושי במיומנויות משחק ( ריצ’מן, 2009 ) . בן צבי ( 2009 ) מתאר זאת כהבנה מוגבלת של מרכיבי הקשר ההדדי בין אנשים החיים יחד ומגיבים זה לזה . ל...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור