זווית מקצועית

159 אל תקראי לי מטאטא לעתים קרובות במשברים משפחתיים ואישיים רבים ומורכבים, בפרט כשמדובר במשפחות לילדים מיוחדים, המתמודדות בנוסף גם עם קשיים אובייקטיביים הנלווים לגידול ילד מיוחד . אחד המאפיינים המרכזיים והבולטים בהיותנו הורים מבוסס על הקשר העמוק והמשמעותי עם ילדינו, המאגד בתוכו מגוון רב של רגשות עזים וחזקים, שליליים וחיוביים, והבולט בהם הוא האהבה האינסופית שאינה תלויה בדבר . זוהי האהבה המבוססת על רצוננו כהורים להאמין ביכולותיו של הילד ובסיכוייו לעתיד טוב יותר חרף מוגבלותו, ועל כן נעשה כל שלאל ידנו . להורות מאפיינים נוספים, הבאים לידי ביטוי בקשיים רבים, שבחלקם קשורים למוכנות ההורית לגדל ילדים בעל אוטיזם מול תובענות העולם המודרני, ולחרדות לשלומו ולעתידו של הילד . אצל הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים נוספים קשיים ייחודיים, אשר אינם קיימים במשפחות רגילות . הספרות המחקרית מציגה מקרים, המתארים את הקשיים המאפיינים את החיים במשפחות אלו, שבאים לידי ביטוי בצורך הרב של הילד המיוחד בתשומת לב רבה יותר, בטיפול ובהשגחה אינטנסיביים, בשגרת יום תובענית מאוד, בקשיים כלכליים ובהרגשה של חוויה קיומית קשה ביו...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור