אחים

95 אל תקראי לי מטאטא כשהאחים הנורמטיביים נדרשים לאחריות רבה יותר ולשיתוף מעשי בנשיאה בעול, הם מפגינים “מתח תפקודי” גבוה . האח הפגוע נתפס בעיניהם כמי שצריך לדאוג לו וכמי שעליהם להנמיך את צורכיהם שלהם מולו . כמו כן, עמדותיהם התבטאו בעמדות חיוביות כלפי החיים, יותר בגרות ואחריות, והם נמצאו כבעלי רגישות רבה יותר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ( מישורי, 2014 ) . נקודת מבט חשובה ביותר הופנתה בשנים האחרונות לעבר אחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, ובצדק . ההתייחסות של הסביבה ושל המחקר הייתה בדרך כלל לילד עצמו ולהוריו, ואיפשהו בדרך, במידה מסוימת, הוזנח מקומם של האחים בשדה המחקר ובהפניית המשאבים . לאחרונה ניתנת תשומת לב רבה יותר לאחים במשפחה, אשר מן הסתם משלמים גם הם מחיר כלשהו על היותם אחים לבעל צרכים מיוחדים . תשומת הלב המופנית לאחים בשנים האחרונות באה לידי ביטוי גם בתחום המחקרי וגם בתחום המעשי . יותר ויותר מחקרים בתחום מתפרסמים, יותר מאמרים נכתבים, וקבוצות תמיכה רבות לאחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים נפתחות במקומות שונים . המסר הברור הוא שלא רק ההורים חוֹוים חוויות מטלטלות כהורים לילד בעל צרכים מיוחדים,...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור