חברים

67 אל תקראי לי מטאטא לו הרגשה של ילד רגיל ורצוי . למרות זאת היה החלק החברתי הזה די שולי וזעיר, אולם חשוב מאוד . אוטיזם על כל דרגותיו הוא הפרעה בתקשורת, המאופיינת בין השאר בקשיים ביצירת קשרים חברתיים או ביכולת לשמר קשרים כאלו . לעתים ילדים אלו כן חפצים בקשר עם חברים, אך אינם מצליחים ליצור קשרים חברתיים עם בני גילם, ולעתים אינם חפצים בכך . גם אם הצליחו בדרך זו או אחרת ליצור קשר חברתי כלשהו, לרוב לא ידעו לשמר אותו משום הקשיים התקשורתיים . הסיבות לכך נובעות מהלקות התקשורתית, אשר מקשה עליהם ליצור קשרים חברתיים רגילים, מכיוון שמאפייני הלקות מתארים קשיים כמו קושי בהבנת מצבים חברתיים, קושי בתחושת אמפטיה לאחר, קושי בפרשנות של הבעות פנים, קושי בהבנת ניואנסים חברתיים, התמקדות בנושא צר והתנהגות העלולה להיראות מוזרה . אצל כל ילד המאובחן על הרצף האוטיסטי יבואו מאפיינים אלו לידי ביטוי בעוצְמוֹת שונות, ולעתים לא יופיעו כל המאפיינים . כשמדובר במצבים חברתיים בין ילדים, הקושי עבור ילדים אלו הוא עצום . גם ילדים רגילים מגלים לעתים קשיים חברתיים, ולכן כשמדובר בילדים על הרצף האוטיסטי הקשיים משמעותיים יותר, ג...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור