מעברים

60 רויטל אברהם משתבש . במקרים שבהם לא הצליח להתמודד עם השינוי היה נרגז והפריע מאוד בשיעורים, ולעתים הגיב באופן מחאתי . עבורי החרדה משינויים ומהבלתי צפוי הייתה מאוד מתישה, בעיקר בתחילת דרכנו כהורים לילד על הרצף האוטיסטי ; אולם ככל שחלף הזמן ולמדתי לעשות את עבודת התיווך וההכנה, הלכו והתמעטו התסכולים מהשינויים הצפויים וגם מהבלתי צפויים, גם שלי וגם שלו . ברגע שהבנתי את הבעיה וזיהיתי את הקושי שלו להתמודד עם שינוי כמו ילד רגיל, ידעתי מה עלי לעשות . הבנתי שבידי המפתח להתמודדות שלו . הבנתי שגל נזקק בעצם לסוג של תיווך, סוג של הכנה לשינוי, שתביא אותו למקום שבו ירגיש בטוח ומוגן עם כל שינוי המתרגש עליו, ולכן הוא נזקק להכנה מראש . בכל פעם שידעתי על שינוי כלשהו או יציאה משגרה, דאגתי להכין את גל מראש . היו מקרים שבהם דאגה המחנכת להודיע לי על שינוי, הצפוי ביום המחרת, בערב שלפניו, וכך יכולתי לעדכן את גל ולשלוח אותו לבית הספר מוכן לשינוי . בכל בוקר, לפני שיצא לבית הספר, עברתי אתו על סדר יומו . נהגתי להכין אותו ליום המצפה לו . היה חשוב שיידע את סדר התרחשות הדברים מראש - מה קודם לְמה . עצם ידיעת סדר היום ...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור