“אל תקראי לי מטאטא...”

11 אל תקראי לי מטאטא כשמדובר בהבנת ניואנסים קטנים, בהבנת השטח האפור, בהבנת מה שלא נאמר בצורה ברורה . הבנתם הבסיסית היא הבנה מילולית . הם מבינים רק את מה שנאמר, ולא את הכוונות שלפעמים מסתתרות מאחורי המילים . שימוש בסלנג, למשל, עלול לבלבל אותם, כמו שימוש בדימויים ובמטאפורות . הכול צריך להיות ברור וחד משמעי . באחת הפגישות שהיו לי עם תרפיסטית שטיפלה בגל היא סיפרה לי סיפור על ילד בעל אוטיזם בתפקוד גבוה, שקיבל שאלה במבחן שהתחילה כך : “אילו היה לך כלב . . . ” ; המשך השאלה לא שינה כבר שום דבר, משום שתשובתו של הילד הייתה : “אבל אין לי כלב . . . ” . התשובה שענה הילד נכתבה על ידיו ברצינות רבה וללא כל כוונה להתחכם עם המורה . זו דוגמה לתשובה המשקפת קושי בולט ואופייני אצל ילדים אלו - הקושי להבין מצב היפותטי, מדומיין, לא אמיתי ; הקושי בהבנת סיטואציה לא קיימת שהיה צריך לדמיין . אפשר רק לתאר מה קורה לילדים אלו אשר לומדים בחינוך הרגיל . הם יושבים בכיתה ולא תמיד מבינים מה עומד מאחורי משפטים הנאמרים בשיעור . מה שמובן מאליו לתלמידים אחרים לא בטוח שיהיה מובן להם . סיטואציה מבלבלת נוספת עלולה להתרחש כאשר ילד...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור