אל תקראי לי מטאטא: התפקוד הגבוה ברצף האוטיסטי

אל תקראי לי מטאטא התפקוד הגבוה ברצף האוטיסטי רויטל אברהם אל תקראי לי מטאטא / רויטל אברהם הפקה : אורלי לוי עריכה : אמירה מורג הגהות : דן הלוי, אבי שרגאי תמונת העטיפה : www . shutterstock . com עיצוב : ליז גלפר www . orion - books . co . il 5030822 - 03 ת"ד 5330 חולון 58151 © כל הזכויות שמורות . אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, להפיץ או לאחסן ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה שהיא ( מכנית, אופטית, אלקטרונית או אחרת ) . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מן ההוצאה לאור . מהדורה ראשונה 2017 מהדורה שנייה 2018 אל תקראי לי מטאטא רויטל אברהם התפקוד הגבוה ברצף האוטיסטי  אל הספר
אוריון הוצאה לאור