ביבליוגרפיה

368 . 1987 , 14 נגה , " הביצה שלא נולדה : הפמיניזם בישראל . " סילביה , אווי ' ביז . 1997 אוקטובר , 1 פלילים , " ת מהגנה עצמית להגנת העצמיו : נשים מוכות . " ליאורה , בילסקי נתיבות אגודת , בני ברק , הלכות יסודי התורה והלכות תלמוד תורה ( . ם " הרמב ) משה , מימון - בן . ט " תשל , התורה והחסד , הוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב , מיכאל שורץ : תרגום מערבית , מורה נבוכים . ____ . 2002 . ספר נשים , משנה תורה . ____ קיץ , ד עשור – קשת , " עיונים בספרות הישראלית הצעירה , פורצים ונצורים " . אהוד , עזר - בן . 1968 . 1962 ביולי 17 , לאשה , " עדן מודרני - גן . " ישעיהו , פורת - בן החוג , ( עבודת מאסטר ) תאטרון - בתוך - אטרון י האשליה האסתטית בת . דפנה , שאול - בן . 1994 , אוניברסיטת תל אביב , אטרון י לאמנות הת , ירושלים . מאמר על תיקון השכל , ברוך שפינוזה בתוך , " מבוא . " ( עורך ) סף יו , שלמה - בן . ז " תשל , הוצאת מאגנס . 1987 בינואר 2 , ידיעות אחרונות , " מלכת אפרסמון , בבתא . " עמנואל , קדמא - בר , " נושא העקדה במחזות המחאה של חנוך לוין – תעתועי הקול מן השמים . " אראלה , בראון . ח " קיץ תשנ , הו...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור