טבלת המחזות לפי הסדר הכרונולוגי של הצגתם

366 ה " לאבתוך תיק מי . 1990 באפריל 7 : בכורה . הקאמרי . רחם פונדקי . שולמית , לפיד . רחם פונדקי : נושא , 4 . 5 . 78 ' מס . 1991 בנובמבר 8 : בכורה . " בית לסין " אטרון ית . סוף עונת החלומות . מרים , קיני . סוף עונת החלומות : נושא , 8 . 3 . 124 ' ה מס " בתוך תיק מילא ה " בתוך תיק מילא . 1992 בדצמבר 7 : בכורה . תאטרון החאן . אהבת מוות . ענת , גוב . מוות אהבת : נושא , 4 . 5 . 54 ' מס בתוך . 1993 במרס 4 : בכורה . אטרון הקאמרי י הת . שיינדלה . רמי , ודנון , אמנון , לוי . שיינדלה : נושא , 9 . 4 . 126 ' ה מס " תיק מילא בפברואר 7 : בכורה . " החאן " הקאמרי ו . האישה המופלאה שבתוכנו . חנוך , לוין . 1996 , קיבוץ המאוחד ה , תל אביב . מאוהיו ואחרים הזונה , חנוך , בתוך לוין . 1994 ה " בתוך תיק מילא . 1997 בינואר 19 : בכורה , " הסימטה " אטרון ית . דריה . דוד , שריר . דריה : נושא , 7 . 2 . 80 ' מס , בתוך לוין . 1997 במאי 16 : בכורה . " החאן " הקאמרי ו . הזונה מאוהיו . חנוך , לוין . 1996 , הקיבוץ המאוחד , תל אביב . הזונה מאוהיו ואחרים , חנוך . 1997 בדצמבר 17 : בכורה . " החאן " אטרון ית הבתולה מלודמיר ....  אל הספר
אוריון הוצאה לאור