פרק 12: המתמטיקה של המובן מאליו

355 ♦ המתמטיקה של המובן מאליו : 12 פרק . בהקשר זה נחת עליי בהבזק היזכרות באירוע מימי נעוריי המוקדמים " גילוי " ה . לנושא " חנון " ה : הנה הסיפור . רק לא קישרתי בין הדברים ו , מוכרת לי " שיטה " אז הבנתי כי ה יע שהוא מכנ " ה ' חבר " רצה להוכיח ל , בגיל שההורמונים מתחילים להכתיב , של הכיתה היא הייתה . את האגוז הקשה מקרב הבנות בבית הספר ומשכנע אותה שהיא אוהבת אותו היא . טוֹמְבּוֹי – נערית כזאת , בקיצור . וגברה על בנים בכמה ממקצועות הספורט , אתלטית הוא לא הזמין אותה לתחרות . מאוד " מקובלת " אבל , לא מלכת הכיתה – הייתה גם יפה ותוך כדי , הוא נטל פרח והחל למרוט את עלי הכותרת שלו . חנון הוא חנון " . להוריד " ב עלהפורבעלה האחרון נפל : זה פלאוראה " . לא אוהבת – אוהבת : " כך מלמל בקול , " תיהנה ההוכחה שהיא אוהבת או " , קרא בקול תרועת ניצחון " ? אתם רואים " . " אוהבת " . לדה לא חשבה כך הי אבל ? נכון , כמה רומנטי מצדו : תחשבו . אמר וחייך מחוף לחוף הנה ההוכחה שאתה : " שברה את משקפיו והטיחה בו , היא הפליקה לו אגרוף בפרצוף יו מי ששחררו וה , היו בעדו – בנים ובנות – כולם " . לא תקבע לי את מי אני אוהבת נפש ש...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור