פרק 11: צביר השוואתי

322 אצבע נוקבת כלפי האוטונומיה שלקיני מושיטה , בגדי המלך החדשים ילד ב בדומה ל קיני מאתגרת את כן - על . אוטונומיה מדומה היא ומוכיחה במחזותיה כי , האישה בימינו כוחנית , נחשקת , נשגבת – ואילו חנוך לוין בא ומציג את דמות האישה – הדיון בסוגיה 1 . נפש או הזיה של הגבר משאת , " חלום " ומוכיח שהיא רק – או עלובה ברגע שהגבר האישה – יפסיק לשאת אליה את נפשו או סתם יחדל מלהזות אותה , יתעורר מחלומו – לא את האוטונומיה שלה – לוין את האישה עצמהבכך מביא . תחדל מלהתקייםככזו באמצעות הצבת הגבר : זאת ועוד . לעצם קיומהאל שלב התלות האולטימטיבית בגבר לא זו בלבד שמבטו על העולם ועל האישה מקבל את , הבלעדי מדמה / חולם / כהוזה הוא הנורמטיבי , מאווייו / רצונותיו / במשמעותו כצרכיו , " עולמו " אלא ש , הייצוג הבלעדי מצליח , שהוא מעניק לגבר לבדו , באמצעות הכוח המדמה . והוא שזוכה ללגיטימציה - כנורמה שעל כן - על ו , גבר כעולם האפשרי היחידלהעניק לגיטימציה לעולמו של ה לוין אלא גם , וזאת לא רק בעולמות הבדיוניים שהוא בורא במחזותיו – פיה נשפט כל השאר כפי , שהיא כבר לא עולם בדיוני אלא מציאות , אצל הביקורת המתייחסת למחזות אלה . שא...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור