פרק 9: צביר ה-ליבה ההלכתית

236 אמרי " יקרים ל - ושניהם היו בנים , היה ידידו הקרוב של בעלה המנוח של הרבעצן , ברויאר והחל , ( 53 , 14 ) ר הקלות בחרם " עם קבלת השליטה על הקהילה הנהיג האדמו " . צדק הנאמנה " ושלת ש " להתנהל מאבק כוחות בין היורשת של המשאבים הכלכליים ושל ה , לשון הרע " ) דיבורים " ה , כלי הנשק המקובלים בקהילה היו החרם . ר " לחרם לבין האדמו , קללות למיניהן ופגיעות באמצעות נידוי , ( 64 , 17 , 12 , 11 , 7 ) מי אמר מה על מי – ( 37 . ושימוש מתוחכם בחוקים הסותרים בהלכה ( 22 , 5 ) משמרת הצניעות , ( 61 " ) נקם ושילם " הם ( 64 , 40 , 35 , 33 " ) דין " ארסנל זה והשימוש בייחוס המשפחתי כערך קובע ביישום ה . הדלק המניע את המחזה . עילוי מגלות אמריקה , הנשואה ליואליש – שיינדלה – לרבנית האלמנה יש בת יחידה רדדהיינו שלא יֵ , הוא חתם על מחויבות לחרם , כשיואליש נשא את שיינדלה לאישה ראש ישיבה בגלות , מחויבות זו לא עמדה במבחן המציאות כאשר אביו ( . 7 ) מהארץ שזו נסיעה לשם קיום מצוות , יואליש נסע אליו מתוך הבנה מצד הרבעצן . גסס , אמריקה ( . 8 ) כיבוד אב וכי בתום המצווה יואליש ישוב שבמהלכן נותרו שיינדלה ויואליש , אירוע זה התרחש...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור