פרק 8: צביר ה-ליבה התרבותית

191 ♦ צביר הליבה התרבותית : 8 פרק הקשר מתחיל כהרפתקה מינית בביתה של שירה בלילה . המטפלת בהנריאטה בלידתה שמכאן ואילך ", בעיקר לעצמו , ואחריה מבטיח מנפרד , הנריאטה יולדת בבית החולים שבו אבל הוא ממשיך במפגשים חוזרים ונשנים אתה ; ( 27 " ) לא יראוני כתלי ביתה לעולם כשמחליט מנפרד ( . 41 - 42 ) ותוך כדי כך הוא משקר לאשתו , מחוצה לובבית החולים ו שבלילה שפרפרה בייסורי לידה הוא התעלס באהבים עם שירה וכי זה , לגלות לאשתו אבל – שתסטור לו על פניו , יא תגיב בזעם הוא מצפה שה , גרם לו לייסורים רבים ( . 59 " ) לדה לך ילדהלא לא י ? ודבר זה גורם לך צער של חרטה : " הנריאטה אומרת שנעלמה מביתה ומבית , אבל הוא לא מפסיק לחפש אחרי שירה , מנפרד אינו מגיב , הוא מוצא את שירה בבית מחסה למצורעים כשהיא נגועה בצרעת . החולים שעבדה בו ( . 63 ) נוטש את הנריאטה ועובר לחיות אתה קיימת בפועל המ – הנשואה כדת וכדין – הנריאטה מגלמת את דמות האישה המהוגנת היא , ילדיה מטופלים היטב , ביתה מטופח , היא נאה " : אישה טובה " את מה שמצופה מ ומעל לכול תומכת בבעלה בכל , מקפידה על שלום בית ואווירה טובה , נאמנה לבעלה ועוד לטובת אישה אכולת – ...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור