פרק 7: הצביר התנ"כי

149 ♦ כי " הצביר התנ : 7 פרק דגשאלי רוזיק שםית ועל מקומה בכתבי הקודש ובדרמהבמאמרו על החשיבה המית ובנוסף לכך יוצר גשר בין כתבי הקודש לדרמה , היבטים הפסיכולוגיים של המיתוס ב מדיום אחד – ההצגה – הבימתי שלהרוזיק רואה בדרמה ובביטוי . באמצעות המיתוס הוא . הדימוי הפלסטי והחלום , הסיפור : והם , מתוך כמה הנושאים את החשיבה המיתית בדומה – מציין כי ייחודה של הדרמה הבימתית ניכר בכך שאינה פועלת בתחום הפרט אלא היא פעולה – להתבוננות באייקון הפלסטי או לחלום , לקריאת המיתוס המסופר העולם הבדיוני . המאפשרת תקשורת של קהילת בני אדם , ת במסגרת חברתיתהמתרחש , מאפשר מצד אחד פיקוח חברתי על העימות , גורס רוזיק , של המיתוס כפעולה חברתית , כיחיד , ומצד אחר מאפשר לצופה , שבו מצוי הצופה עם חרדות מודחקות שלו כאדם 3 . עות ואפילו חוויה מהנהלתרגם חרדות מכאיבות אלה לחוויה תרבותית בעלת משמ גם על הכנעניות בתאטרון " במאמרו . כי " ישראל אלירז נדרש לזיקה בין המיתוס למחזה התנ - כי " פגאני טרום תנ - במובנה כמרחב מיתי " כנעניות " הוא דן בהבחנה בין ה " הישראלי בסיפורת , ( אטרון ומחול ית ) מזרחיים באמנויות הבמה - יהודי לבין מוטיבי...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור