פרק 6: צביר שלוש השנים הראשונות שלאחר הכרזת העצמאות

122 המחזה עלילת " בשדות הלך " ש , הבן הראשון של הקיבוץ , על אורי , " הוא " המחזה הוא על , לכאורה המחזה מאבק קיומי ה מתאר למעש . ולא שב , המלחמתי לעצמאות הקטל של המאבק . בעיקר בנושאי משפחה , אידיאלים ורגשות , עם רצונות , נשים וגברים , של בני אדם וילי עסק מטעם קיבוץ גת העמקים בהבאתם של . אורי הוא בנם של וילי ורותקה וילי תמך בה וּ , מיקה הייתה אחת מילדים אלה ( . 46 ) לארץ " ילדי טהרן " ניצולי השואה אורי מכיר את מיקה בגיחת . גם בדרך לארץ וגם בקיבוץ , קשים גם שם בחום ברגעיה ה עד אבל . כשהוא מתכוון לקפוץ ישר לתוך סידור העבודה בפלחה , ח " חופשה מהפלמ הסיבה העיקרית למשבר זה היא היותו של וילי . הוא נקלע למשבר בין אביו לאמומהרה אורי מוצא את . מהבית ל והיעדרותו התכופה והממושכת " בשליחויות לאומיות בחו במצב , ואילו וילי , לרותקה יש חבר לחיים ששמו אברהם : הוריו כשהם גרים בנפרד . ולצאת לעזרת העם בפזורה " קריאת שליחות " בוחר להיענות שוב ל , הנתון : קום א שהוא מפרש כוו " לבד " מוצא את עצמו , " הביתה " שחשב שהוא מגיע , אורי ! בחיי , יותר טוב ככה . אני נשאר לבדי . זהו המצב . ין חברים א , אמא איננה , אבא א...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור