פרק 5: המודל ככלי ניתוח

112 אמין לזיהוי דמות האישה " כלי " שישרת את המטרה המוגדרת מראש בעבודה זו כ . י המחזה כפמיניסטיבמחזה וכזיהוכאישיות אוטונומית : האוטונומית והלא אוטונומית : למודל לזיהוי דמות האישה שתי גרסאות , משלההגרסה של דמות האישה האוטונומית משקפת אישיות בעלת תפיסת עולם : מודלמקבלת את ביטויה ב היא . מקיימת קשר ישיר ובלתי אמצעי עם עולמה ה . עולם  תפיסת עולם  אישה שמוותרת על תפיסת עולם , הגרסה של דמות האישה הלא אוטונומית משקפת אישיות אישה זו מדגימה התייחסות החזרית אל . משל עצמה ועל קשר ישיר בינה לבין העולם והקשר , מצומק על ידה לגופה ולביתה " עולמה " שטווח , העולם הסובב אותה במובן זה אישיות זו . כאמצעי מתווך דרך הגבר בלבד , מבחינתה , להיעשות יכולשלה אל העולם . עולם  גבר   אישה : מודלמקבלת את ביטויה ב – התואם את גישתו של רובינסון לתחום מדעי האדם , המודל המדעי המופשט מאחר שהוא , יעיל גם כמודל דרמטי – המהווה כלי יעיל לאבחון דמויות הנשים במחזות , " דימוי מנטלי " ייצוג מורכבותה של המציאות באמצעות , ברי רובינסוןכד , מאפשר את בכך בונה רובינסון בערוץ התבניתי . דימוי מנטלי ומחזה עונה אף הוא להגדרה של שבנו גש...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור