פרק 3: דמויות נשים במקרא לאחר הבריאה

47 ♦ דמויות נשים במקרא לאחר הבריאה : 3 פרק . שלטונו העמיסה על עצמה מכוח בחירתה ניתנו לאישה , " מחונן באיכויות ערכיות " ה , בעל הממשות המיתית בראשית בעולם ה והם הוכיחו עצמם כיעילים , שלושה אמצעים להדיפת דחף ההשתלטות של האיש עליה הכפפת הסקסואליות שלה לאינטרסים המשרתים : הפעילה אותם ה מן הצלע כאשר האיש שהיא , " אמהות " להבדיל מה ) העמדת כוח הבריאה שלה ; את האוטונומיה האישית שלה ; לשירות האוטונומיה האישית שלה ( העמדת רחמה לרשות האיש והאינטרסים שלו מוכרז אקט פוליטי – כן - על ו , ככוח מוחצן כלפי העולם " קריאה בשם " ניכוס אקט הו . אם - ביתשתוצאתו היא הקמת הזיקה הישירה בין : גרדה לרנר מצביעה על היבט נוסף במשחק הכוחות בינה לבינו ביססה ריבוד החברה העתיק בזמן , לטענתה . המבנה המשפחתי לעוצמה הכלכלית שמו חברות כאלה , לדבריה . אדםוכך יכלה לפתח דיוויזיות של כוח , מעמדי מורכב ורמה גבוהה של פיקוח חברתי על , דגש חזק על אפוטרופסות על האישה לפני נישואים " 3 " . ההתנהגות המינית של הנשים אצבע על האינטרס הכלכלי כמניע אפוא לרנר שמה . לפיתוח מסגרת המשפחה הפטריארכלית , אך המובהק , הסמוי מודעת מתוך בחירהמקראסדר ...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור