מבוא: ה-ליבה – מסד, שורשים ושריגים

11 ♦ שורשים ושריגים , מסד – הליבה : מבוא רותקה קפצה ממיטתו של האחד למיטתו של האחר מטעמי . שעשתה כדי להיוותר בחיים אבל בעיני הקיבוץ ובעיני עצמה רותקה הייתה ; שהיו למעשה טעמי נוחות , " עקרונות " " . מלח הארץ " , הזונה מאוהיו של רותקה צף ועלה לזיכרון כשראיתי את , הקטנוני , הכפולהמוסר ? על איזה בסיס שופטת רותקה את מיקה ומנדה אותה : והשתלב היטב בשאלה המנקרת שהוא מקנה למרות – שה י על איזה בסיס מוסרי מאיין חנוך לוין את יכולת הדימוי של הא ? במוסר החברתי על הבמה ריהסימט - מה מקורות הא ? אותה יכולת לשפל שבגברים " זליגה " ואולי אין כאן ? אל הבמה ? הזו זולגת מן החברה אל התרבותסימטריה - האם הא ? מה מקורם ? מכוערים , אלא שורשים משותפים הרי לא . היה הביטוי האישי לשאלה העקרונית " ? באיזה עולם אני חיה ? מיהו הקהל " הנחת . זו הייתה נקודת הזינוק במחקר ? או שמא כך הוא אכן נברא – א העולם כך נבר לפחות לזו של חלק – היסוד הייתה שהמחזאות הישראלית מהווה ראי למציאות . אלא מיצוי של המהות , לא חיקוי של אחד לאחד למציאות – מהישראלים : תרבותייםבישראל היא מושפעת משני מקורות , אטרון י מהיות המציאות בסיס לת התחנכו : כלו...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור