הקדמה

8 לתמיכה איתנה זכיתי גם . קד הקורס ר דרך מדריכי הטיסה וכלה במפ " רס ב החל : בקורס " עפה " המדריכה שלי – והיה שם מאבק – בסופו של מאבק . הבנים - מעמיתיי החניכים . קיבלתי את כנפי הטיס שלי ממפקד הקורס . לא אני , מן הקורס מה שהיה בעל משקל היה השיעור הפוליטי . כנפי הטיס של הנעורים היו רק עיטור חברים של , י ברית יש גברים לא מעטים שהם בעל : מגדרבנושאי , 17 בגיל , שקיבלתי הברית הוא מן - י עלעם השנים גיליתי שזיהוי ב . ויש נשים שטוב להתרחק מהן , אמת ולמרות זאת אזיקי המגדר ; מגדר פי - על והחלוקה אינה כלל , המשימות היותר קשות לאמרה " השמים הם הגבול " ועשו את , הם היו כולאים וחונקים . התגלו בתחומים רבים אבל לא , יכולתי רק לחלוםעל החתירה אל מעבר לגבולות . שחוקה וחסרת תוקף לדמות בנפשה שיש , להזות , וידוי גם על זכותה של האישה לחלום , הנה . הפסקתי לחלום . ולחתור גם אל מעבר להם , ביכולתה לגעת בשמים , שנים אחרי סיומו של התואר הראשון 25 , ר השניחזרתי ללימודי התוא 55 כאשר בגיל התפיסה של משחק המְדַמֶה הגיע הרגע לבחון גם את גבולות – רק אולי – חשתי שאולי החזרה למחקר אקדמי הפכה את בחינת . היה זה רגע האמת האישי ...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור