ביבליוגרפיה

254 נוהאד עלי הישראליות , תל אביב : ידיעות אחרונות וספרי חמד, עמ' 102 - 125 . בארי, עפר, 1997 . העמותות האסלאמיות בגליל התחתון : היבטים גיאוגרפיים לפעילות חברתית - דתית . חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, חיפה : אוניברסיטת חיפה . בית הלחמי, בנימין, 1989 . "כבר האידיאולוג הראשון של אגודת ישראל היה חוזר בתשובה" . פוליטיקה ,24 עמ' 47 - 49 . בן-אליעזר, אורי, 1999 . "האם מתהווה חברה אזרחית בישראל ? פוליטיקה וזהות בעמותות החדשות", סוציולוגיה ישראלית ב, ,1 עמ' 51 - 97 . בנגל, מיה, 2005 . "ישי מציג : ש"ס כשרה להמונים", מעריב , 2005 . 4 . 29 . בן-חיים, אבישי וגל, מור, 2003 . "המהפכה הספרדית המקוונת", ידיעות אחרונות , 2003 . 1 . 21 . בן-חיים, אבישי, 2003 . " 10 פיצקאלך צועקים", מעריב , 2003 . 4 . 7 . בעדני, אביגד, 2000 . "כשר שהוא טרף", יום ליום , 2000 . 11 . 30 . בקרמן, צבי וסילברמן, מרק, 2000 . "ממשיכים לדבר אל עצמם" . פנים - תרבות חברה וחינוך , 2000 . 8 . 18 . בשארה, עזמי, 1991 . "הרהורים על המתח בין דת ופוליטיקה בהקשר המזרח- תיכוני", תיאוריה וביקורת , גיליון קיץ, עמ' 104 - 141 . גאנם, אסעד, 1996 . ...  אל הספר
רסלינג