הערות

246 נוהאד עלי 2002 . 12 . 12 ; ריאיון עם שייח' ח'טיב, 2002 . 10 . 18 ; ראיון עם ח"כ לשעבר דהאמשה, 2002 . 9 . 4 . יש לציין שמרואיינים אלו רואיינו פעמים מספר . 7 . שיחה עם שייח' דרוויש 2002 . 9 . 2 . 8 . שיחה עם ח"כ דהאמשה 2002 . 9 . 4 . 9 . חדית' : האמירות הכתובות של הנביא מוחמד, המשמשות כמקור השני בחשיבותו באסלאם אחרי הקוראן ( בריבוי : חדית'ים ) . ודוא' : טקס ההיגיינה והטהרה שמקדים את התפילה, הכולל רחיצה של האיברים האינטימיים והחיצוניים . 10 . אתר מריבה בנצרת, בקרבת כנסיית הבשורה . המוסלמים בנצרת טענו שזו אדמת ואקף וזכותם לבנות עליה מסגד ; הנוצרים התנגדו לבנייה, בטענה שבניית מסגד תסתיר את הכנסייה, ומנהל מקרקעי ישראל טען שהאדמה היא רכוש המדינה . סוגיה זו הסעירה את היחסים בין המוסלמים לנוצרים בנצרת ובין המוסלמים למדינה, וגרמה לשלהוב רוחות בעיר נצרת וסביבתה . גורמים חיצוניים התערבו בניסיון למצוא פתרון לסוגיה . ועדת שרים בראשותו של השר שרנסקי קבעה שיש להרוס את יסודות המסגד, וכך אכן נעשה . 11 . ריאיון עם סעיד מחאג'נה 2003 . 10 . 22 . 12 . כיום בית הספר מופעל במסגרת רשת החינוך "עתיד" . 13 . ...  אל הספר
רסלינג