סיכום

238 נוהאד עלי הפונדמנטליזם וכן למדוד ולהשוות את מידת ההצלחה של תנועות פונדמנטליסטיות שונות . פונדמנטליזם הוא אחת התופעות הסוציו-פוליטיות המרכזיות בימינו . תנועות שמוגדרות כפונדמנטליסטיות תפסו עמדות מנהיגות בכמה ארצות כמו איראן, סודן, אפגניסטן, טורקיה והודו, ומאז מהפכות האביב הערבי גם במצרים, בטוניסיה ובלוב . במדינות רבות נוספות כמו ירדן, ישראל, מרוקו, פקיסטן וארצות הברית, חדרו תנועות אלו לפרלמנטים ולמפלגות פוליטיות . אלו הן תנועות אידיאולוגיות-מהפכניות, ששואפות לא רק לעצב את המבנה החברתי מחדש, אלא גם להכניס שינויים רדיקליים בסדרי החיים האישיים והציבוריים . מטרת-העל של תנועות פונדמנטליסטיות היא להקים חברה חדשה ברוח הדת המקורית, כפי שהן רואות אותה . בחתירתן אל מטרה זו, הן התנגשו עם השלטונות בכמה מדינות ואף הפילו משטרים וגרמו למלחמות אזרחים במדינות אחדות . אחדות מהן בעלות שאיפות אזוריות וגלובליות, המתבטאות ב"ייצוא המהפכה", ובכך הן מהוות סיכון ליחסים עם מדינות שכנות . מנגד, רבות מתנועות אלו חוללו שינויים פנימיים מהותיים במישור החברתי, התרבותי והדתי ואף הצליחו לגייס לשורותיהן פעילים רבים . ...  אל הספר
רסלינג