7 השוואה בין התנועה האסלאמית בישראל לתנועות האסלאמיות באירופה וליהדות החרדית האשכנזית

203 בין עובדיה לעבדאללה את הפצת הדת בקרב שאינם מוסלמים ונועדה לרכך את התנגדות האירופים, שמקצתם מראים סימנים של אסלאמופוביה או חוששים מאובדן הצביון הנוצרי המערבי של אירופה בגלל הגידול המתמיד בשיעורם של המוסלמים באוכלוסייה . ראשי תנועות התחייה האסלאמית באירופה משתמשים בעיקרון הדתי החשוב אל-זכאת ( צדקה ) ובגיוס תרומות מהקהילה המקומית, כדי לסייע לעניים שביניהם וכדי למסד את שירותי הרווחה . סיוע זה, נוסף על הדרשות במסגדים, דחף את מקצת המהגרים להתמודד עם שאלת הזהות המוסלמית באירופה . כדי להפחית את השפעת הסביבה, הקימו קברניטי הקהילה המוסלמית גני ילדים וחוגי אחר צהריים ללימוד השפה הערבית והקוראן . באמצעות הסדרים מוסדיים אלו הם החלו לעצב זהות ייחודית, המובחנת מזהות ארץ המוצא אך שונה מהזהות של החברה הקולטת . הזהות החדשה מכילה מרכיב של מחאה, והיא מתפשטת בקרב הדור השני של מהגרים ( 1997 Kepel ) . קינג הרחיק לכת עוד יותר באומרו שבבריטניה הצליחה הזהות החדשה להחליף את הזהות הלאומית של ערבים צפון-אפריקנים בזהות דתית אסלאמית סולידית יותר ( 1997 King ) . משנות ה- 80 של המאה ה- 20 עברו המוסלמים באירופה ממע...  אל הספר
רסלינג