6 אל־אקצה בסכנה!

184 נוהאד עלי התפילה והצום, היא קלושה ביותר . עם זאת, במקרה שאכן תתממש הסכנה, חלה על המוסלמים חובה דתית ( פרד', צו דתי מחייב ) להתנגד לכך, "יהיה המחיר אשר יהיה" . ישנם הסבורים שבמקרה של פגיעה בקודשי הדת מצד המדינה יהיה עליהם להגר מהארץ, ואילו אחרים שוללים אפשרות זו . שייח' מאדי, האחראי לסניף עכו של הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, מתנגד נחרצות לרעיון ההגירה מהארץ . לדבריו, "בעצם העלאת רעיון ההגירה במחשבתנו, אנו מסייעים לאחדים מראשי השלטון והטרנספריסטים למיניהם, 85 עמיתו, השייח' זכור, המתרבים לאחרונה במהירות האור" . האחראי לסניף עכו של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, סבור ש"ניתן לקיים את מצוות האסלאם בבית בלי להגר ובלי 86 תגובה דומה התקבלה משייח'ים נוספים . להתעמת" . בעניין זה חשוב לציין, שאיש מהמנהיגים, ובכללם גם חה"כ לשעבר דהאמשה, לא שקלו לפנות לבתי המשפט או ליועץ המשפטי לממשלה כדי למנוע פגיעה כזו, עובדה שהיא אינדיקציה לחוסר ההערכה, לחשדנות ולאמביוולנטיות שלהם בהתייחסותם לערכאות המשפטיות בפרט ולמוסדות המדינה בכלל . אמביוולנטיות זו מתבטאת ביחסם למשטר הדמוקרטי בישראל . אף על פי שמנהיגי ה...  אל הספר
רסלינג