5 החזרה לחיק הדת וגיוס תומכים

140 נוהאד עלי פוליטית שהתנועות הפונדמנטליסטיות מבקשות לחולל בה שינויים רדיקליים וכיוצא באלו . כאמור לעיל, תנועות דתיות פונדמנטליסטיות שנוקטות שיטת גיוס אישי מצליחות לחולל שינוי אישי עמוק בקרב התומכים יותר מתנועות שמשתמשות בשיטת הגיוס הקבוצתי . מרכיב אחר שיש לתת עליו את הדעת הוא חלוקת התפקידים בין דרגי ההנהגה בתנועות פונדמנטליסטיות . בתנועות שבהן חלוקת התפקידים בין המנהיגות הדתית-אידיאולוגית הפונדמנטליסטית למנהיגות הפוליטית-ביצועית היא חדה וברורה, עצמאותה של המנהיגות הפוליטית-ביצועית גדולה יותר . המנהיגות הפוליטית- ביצועית מציבה לעצמה בין השאר מטרות לא פונדמנטליסטיות, שעשויות להסיט את התנועה ממטרותיה הפונדמנטליסטיות, ולכן השינוי הדתי שהיא תחולל יהיה מצומצם יותר . לעומת זאת, כאשר שליטת המנהיגות הפונדמנטליסטית בתנועה גדולה יותר, השינוי החברתי והקהילתי עשוי להיות עמוק יותר . הספרות הקלאסית, שהבחינה בין זנים שונים של פונדמנטליזם, הצטמצמה ופינתה את מקומה לתפיסות שאינן מבחינות בין סוגי הפונדמנטליזם ורואות בו מקשה אחת . המושג "פונדמנטליזם פרגמטי" נעשה פחות רלוונטי ו"פונדמנטליזם דוגמטי" נעשה פו...  אל הספר
רסלינג