3 הקהילה הבלתי תלויה

70 נוהאד עלי וחשיבותה בחברה המודרנית העירונית והמתועשת - או שמא, גם אם שינתה הקהילה את פניה במידה ניכרת, היא עדיין שמרה על תפקודיה החברתיים העיקריים ? הגישה התאורטית הראשונה מופיעה בספריהם של דורקהיים ( 1946 Durkheim ) וטוניס ( 1957 Tonnies ) , שעסקו בתמורות שחלו בחברה בעקבות המהפכה התעשייתית והעיור כבר בסוף המאה ה- 19 . גם במחצית הראשונה של המאה ה- 20 המשיכו חוקרי אסכולת שיקגו לאחוז בתפיסת מחקר זו, בכך שראו את החברה העירונית כמנוכרת, לעומת אורח החיים הכפרי המסורתי, המתאפיין בקשרים חמים והדוקים של שארות ומסורת, קִרבה, סולידריות וערבות הדדית . מאוחר יותר נודעה תזה זו בשם "אובדן הקהילה" ( 2001 community lost ) ( Hampton 2003 ; Hampton ) . לעומת גישה זו, נערכו מחקרים שהתמקדו בקיומם של מוסדות קהילתיים בשכונות עירוניות והצביעו על מעורבות ומחויבות של התושבים לקהילה . דבר זה נכון בעיקר בנוגע לקבוצות אוכלוסייה מוגבלות בניידותן הגאוגרפית, כגון קשישים וילדים, או לקבוצות חברתיות שנתקלות בחסמים מבניים לניידות בין אזורי מגורים, כמו מיעוטים ומהגרים . תפיסה זו צברה תאוצה החל בשנות ה- 40 של המאה ה- ,2...  אל הספר
רסלינג